Θέση Εργασίας

Σερβιτόροι / ες

Sunrise Hotel

Το Sunrise Hotel προσλαμβάνει Σερβιτόρους / ες, για τη Ζάκυνθο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Sun Rise AE αναζητάει για τo ξενοδοχείo στο Τσιλιβί Ζάκυνθου: Σερβιτόρους / ες για τη σεζόν του 2018.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος τουριστικής σχολής.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 4 ετών.
 • Βασικές γνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων.
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Άριστη ικανότητα συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα.
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν:
 • Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο