Θέση Εργασίας

Προϊστάμενος Παραγωγής

Randstad

Η Randstad αναζητάει έναν/μία Προϊστάμενο Παραγωγής,
για την Καλαμάτα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Εξαιρετική επαγγελματική πρόταση έρχεται για ακόμα μια φορά από την περιοχή της Καλαμάτας ως Προϊστάμενος Παραγωγής σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εργοστάσια παραγωγής τροφίμων! Ως Προϊστάμενος Παραγωγής χρειάζεται να διαθέτετε εμπειρία σε παραγωγικές γραμμές βιομηχανίας ιδανικά τροφίμων, στον συντονισμό του προγράμματος παραγωγής και συντήρησης με βάση τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
  Αν πιστεύετε πως η επαγγελματική σας εμπειρία σας που σχετίζεται στην βιομηχανία τροφίμων μπορεί να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Παραγωγής που αναζητούμε για την περιοχή της Καλαμάτας, στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας.
Αρμοδιότητες
Ως Προϊστάμενος Παραγωγής στην Καλαμάτα, οι κύριες αρμοδιότητές σας είναι:
 • Συντονισμός της γραμμής παραγωγής κάθε προϊόντος και υπολογισμός του χρόνου που απαιτείται για τις επιμέρους εργασίες με συνεργασία την ομάδα των Μηχανικών Παραγωγής.
 • Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους βάρδιας καθορίζει και ελέγχει καθημερινά της ρύθμισης των παραγωγικών παραμέτρων όπως συνταγές, θερμοκρασίες, υγρασίες, ταχύτητες μηχανημάτων, βάρδιες ατόμων, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση των εγκαταστάσεων και η επιθυμητή ποιότητα των προϊόντων.
 • Αλλαγή στο πρόγραμμα της παραγωγής και της εκάστοτε γραμμής, αν διαπιστώσει ότι ο αρχικός σχεδιασμός παραγωγής δεν είναι αποδοτικός από πλευράς ποιότητας και κόστους σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα.
 • Ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της παραγωγής όπως μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, συντήρηση και συσκευασία για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών, ώστε η παραγωγική διαδικασία να προσαρμόζεται στις εξελίξεις.
 • Στενή συνεργασία με τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου για την ασφάλεια συστημάτων και μηχανημάτων εστιάζοντας στα σημεία ελέγχου της παραγωγής.
 • Επίβλεψη όλων των φάσεων της παραγωγής για να διαπιστώσει ότι όλα γίνονται με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.
 • Με βάση τις προϋπολογισμένες ανάγκες των πωλήσεων καταρτίζει τον προϋπολογισμό της παραγωγής σε στενή συνεργασία με τον διευθυντή εργοστασίου.
 • Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπευθύνων βάρδιας με σκοπό την επίτευξη των παραγωγικών στόχων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και μέσα στα πλαίσια των δεικτών ποιότητας.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος παραγωγής σε καθημερινή βάση και εισηγείται στο διευθυντή εργοστασίου τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα όταν υπάρχουν δυσμενείς αποκλίσεις.
 • Συνεργάζεται στενά με τους προϊσταμένους των επιμέρους τμημάτων του εργοστασίου, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών.
 • Λαμβάνει ενεργό μέρος στην επιλογή του προσωπικού που αφορούν την παραγωγή σε συνεργασία με τους αντίστοιχους υπεύθυνους βάρδιας και τον Διευθυντή του Εργοστασίου.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εργοστασίου.
 • Στηρίζει τις πολιτικές της εταιρείας στους διάφορους τομείς, όπως π.χ. οι εργασιακές σχέσεις, η ποιότητα των προϊόντων, η παραγωγικότητα, η ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και απόδοση των στελεχών που αναφέρονται σ' αυτόν.
Απαιτούμενα προσόντα
Για την θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής στην Καλαμάτα θα πρέπει να διαθέτετε:
 • Τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία σε γραμμές παραγωγής με τα τελευταία έτη σε υπεύθυνη θέση ως Προϊστάμενος Παραγωγής.
 • Εμπειρία κυρίως σε βιομηχανία τροφίμων ιδεατά σε βιομηχανία παραγωγής ελαιολάδου και ελιών.
 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων.
 • Οργανωτικές, ηγετικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχος.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις στα πρότυπα ποιότητας και στην ασφάλεια των τροφίμων.
 • Δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή της Καλαμάτας.
Προσφέρονται
Η εταιρεία για την θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής στην Καλαμάτα προσφέρει:
 • Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας.
 • Μια ολοκληρωμένη επαγγελματική πρόταση συνεργασίας με ανταγωνιστικο πακέτο αποδοχών.
Σημειώσεις
 • Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις όλα τα παραπάνω για την θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής στην Καλαμάτα τότε κάνε την αίτησή σου τώρα!
 • Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο +30 2106770523 και μπορείτε να ζητήσετε τη Μαρία Σταυράκη.
 • Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο