Θέση Εργασίας

Πρακτική Άσκηση

Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες

Η Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες προσλαμβάνει
Απόφοιτους / Σπουδαστές για πρακτική άσκηση, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε αποφοίτους και σπουδαστές σχολών Διοίκησης & Οικονομίας, Λογιστικής και Πληροφορικής, προσφέροντας τη δυνατότητα σε νέους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις. Στόχος της Εταιρίας είναι η υποστήριξη των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απαραίτητο το δικαίωμα διεξαγωγής τυπικής πρακτικής άσκησης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια στη χρήση H/Y.
 • Ομαδικότητα & συνεργασία.
Απόφοιτος / Σπουδαστής Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ με κατεύθυνση:
 • Διοίκησης και Οικονομίας.
 • Λογιστικής
 • Πληροφορικής.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους ή δεν έχουν δικαίωμα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο