Θέση Εργασίας

Πρακτική Άσκηση / Κουζίνα

Amalthia Beach Resort

Το Amalthia Beach Resort προσλαμβάνει
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση, για τα Χανιά, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το ξενοδοχείο Amalthia Beach Resort στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά, αναζητά δευτεροετείς σπουδαστές μαγειρικών σχολών για πρακτική άσκηση σε εστιατόριο a la carte ξενοδοχείου 4*, για την τουριστική περίοδο 2018.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Διάθεση για μάθηση.
 • Σπουδαστές μαγειρικών σχολών.
Προσφέρονται
 • Διαμονή και διατροφή.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
Σημειώσεις
 • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο