Θέση Εργασίας

Πρακτική Άσκηση Κουζίνα / Εστιατόριο

Atlantica Hotels & Resorts

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση στην Κουζίνα / Εστιατόριο, για τη Ρόδο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση στην
    Κουζίνα / Εστιατόριο για τα ξενοδοχεία της στη Ρόδο.
    Οι σπουδαστές της κουζίνας θα απασχοληθούν στην κεντρική κουζίνα και αναλόγως των προσόντων τους, θα πραγματοποιήσουν κυκλική πρακτική και στα a la carte εστιατόρια.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
  • Διάθεση για μάθηση.
  • Δυνατότητα λειτουργίας υπό πίεση.
Προσφέρονται
  • Διαμονή και διατροφή.
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης βάση ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Έξοδα μεταφοράς.
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Προοπτικές εξέλιξης.
Σημειώσεις
  • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο