Θέση Εργασίας

Πρακτική Άσκηση Κουζίνα / Εστιατόριο

Atlantica Hotels & Resorts
 • Established in 1980 with the opening of the first Atlantica Hotel in Limassol, Cyprus, the Atlantica Group has now grown into a hotel chain currently operating 47 hotels in Cyprus, Greece and Egypt.
  Through the years, terms like Personal Service, Attention to Detail and Friendly Ambience have become synonymous with ATLANTICA.
  With a wealth of experience and an enviable reputation for quality of service, Atlantica Hotels, wherever located, guarantee customer satisfaction and value for money holidays.

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση στην Κουζίνα / Εστιατόριο, για τη Ρόδο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση στην
  Κουζίνα / Εστιατόριο για τα ξενοδοχεία της στη Ρόδο.
  Οι σπουδαστές της κουζίνας θα απασχοληθούν στην κεντρική κουζίνα και αναλόγως των προσόντων τους, θα πραγματοποιήσουν κυκλική πρακτική και στα a la carte εστιατόρια.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Διάθεση για μάθηση.
 • Δυνατότητα λειτουργίας υπό πίεση.
Προσφέρονται
 • Διαμονή και διατροφή.
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης βάση ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Έξοδα μεταφοράς.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
Σημειώσεις
 • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο