Θέση Εργασίας

Παιδαγωγός

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει έναν/μία Παιδαγωγό/Εμψυχωτή,
για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση παιδαγωγού/ εμψυχωτή για τη στελέχωση της Υπηρεσίας παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες, η οποία απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έχουν βρει στέγη μέσω του έργου “REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki”.
  Το έργο “REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki” συντονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και παρέχει υπηρεσίες στέγασης και υποστήριξης σε οικογένειες προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας.
  Υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Η διεπιστημονική ομάδα του Τμήματος Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ αναλαμβάνει τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ενίσχυση της δικτύωσης, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης, την κάλυψη αναγκών για ρούχα, παιχνίδια, σχολικά είδη, την ενίσχυση της διδασκαλίας ελληνικών με σκοπό την ένταξη, την πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων.
Αρμοδιότητες
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εξυπηρετούμενων παιδιών.
 • Οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και ενισχυτικής διδασκαλίας.
 • Ένταξη των εξυπηρετούμενων παιδιών στη τυπική εκπαίδευση και υποστηρικτική παρακολούθηση της σχολικής φοίτησης.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς.
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων φοίτησης των παιδιών.
 • Οργάνωση παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Συνοδεία παιδιών σε επιμορφωτικές, δημιουργικές, ψυχαγωγικές και ενταξιακές δραστηριότητες.
 • Οργάνωση εθελοντικών υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή στις προγραμματισμένες συναντήσεις του προσωπικού, στις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Τηρεί το αρχείο ωφελούμενων και δραστηριοτήτων στους τομείς αρμοδιότητας του.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο παιδαγωγικών επιστημών δημοτικής εκπαίδευσης.
 • Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων σε παιδιά προσφύγων, μεταναστών η/και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η.Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της ψυχολογίας.
 • Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και στην παροχή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης.
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Εμπειρία στην οργάνωση εργαστηρίων και δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση αραβικών, φαρσί, κιρματζί, σορανί και γαλλικών).
 • Ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα της ένταξης στην εκπαίδευσης και της σχολικής διαρροής.
 • Εμπειρία παροχής εθελοντικών υπηρεσιών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00.
Σημειώσεις
 • Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο