Θέση Εργασίας

Οικόσιτη Φροντίστρια

Πρωτοβουλία για το Παιδί

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί προσλαμβάνει
μία Οικόσιτη Φροντίστρια, για την Βέροια, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφοσιωμένο στην υπόθεση της προστασίας και της φροντίδας παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Στηρίζεται στον εθελοντισμό και οι πόροι της προέρχονται κυρίως από δωρεές και δικές της δράσεις.
  Το όραμα των ανθρώπων της είναι η παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους και στους τρεις βαθμούς κοινωνικής φροντίδας (ανοικτή και κλειστή φιλοξενία, θεραπεία τραύματος) με στόχο την άρση των συνεπειών από την κατάσταση που βίωσαν και την απόδοσή τους στην κοινωνία, ως ακέραιων, αξιοπρεπών και χρήσιμων ανθρώπων.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Οι Οικόσιτες Φροντίστριες διαμένουν στο Σπίτι της Βεργίνας, ξενώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο, και είναι τα πρόσωπα αναφοράς για τα παιδιά. Οι Φροντίστριες αποτελούν τα υποδείγματα συμπεριφοράς για τα παιδιά, τα πρότυπα για απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και επομένως αποτελούν παράδειγμα με τον τρόπο ένδυσης, ομιλίας και τόνου φωνής, καλών τρόπων, διαχείρισης συναισθημάτων κλπ.
  Προς τούτο εκπαιδεύονται διαρκώς πάνω σε θέματα διαπαιδαγώγησης και εμψύχωσης των παιδιών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Αρμοδιότητες
Έχουν την ευθύνη για:
 • Την ασφάλεια των παιδιών.
 • Την προσωπική τους υγιεινή.
 • Την τήρηση του προγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Την επίβλεψη των παιδιών μέσα και έξω από το χώρο του Σπιτιού.
 • Τη φροντίδα του ιματισμού, των υποδημάτων και των ατομικών ειδών των παιδιών.
 • Το πρόγραμμα και την ετοιμασία του πρωινού, του μεσημεριανού και βραδινού φαγητού και το σερβίρισμά του, σε συνεργασία με τη μαγείρισσα.
 • Τη συντήρηση ή/ και τον καθημερινό καθαρισμό των χώρων του κτιρίου και του εξοπλισμού του κτιρίου σε συνεργασία με τις καθαρίστριες.
 • Τη βραδινή κατάκλιση των παιδιών.
 • Την παροχή πρώτων βοηθειών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Ηλικία από 35 έως 55 ετών
 • Εμπειρία μητρότητας.
 • Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Καλή σωματική και ψυχική υγεία.
 • Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Χειρισμός Η/Υ.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.
 • Γνώσεις νοσηλευτικής.
 • Γνώσεις Μαγειρικής.
Προσφέρονται
 • Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, τα αναλογούντα κατά Νόμο (ασφάλιση, άδειες και ρεπό), καθώς και συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν Βιογραφικό Σημείωμα, στο Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί, Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά.
 • Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες και μέρες.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο