Θέση Εργασίας

Οικονομικός Διαχειριστή

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει έναν/μία Οικονομικό Διαχειριστή,
για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Οικονομικού/Διοικητικού για την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σύμβαση έργου – ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Αρμοδιότητες
 • Την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού των έργων και την καλή εκτέλεση αυτών.
 • Την επικοινωνία με το συντονιστή για τα ζητήματα που άπτονται του προϋπολογισμού και των δαπανών.
 • Την συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένών.
 • Τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων.
 • Την παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού των έργων και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης τους.
 • Την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα.
 • Την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του εκάστοτε σχεδίου.
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό.
 • Τη συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση των έργων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (κατά προτίμηση Οικονομικών Επιστημών ή οικονομικής κατεύθυνσης).
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων (διαχείριση / υποστήριξη τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή έργων).
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Να έχει ήδη έναρξη ελευθέρου επαγγελματία.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και πιο συγκεκριμένα Ιταλικών.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com έως τις 23/08/2019, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή – Οικονομικού για Ευρωπαικά Προγράμματα».
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δε θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης).
 • Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/08/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 28/08/2019.
 • Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 29 και τις 30/08/2019.
 • Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο arsis.staff@gmail.comμε τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή – Οικονομικού για Ευρωπαικά Προγράμματα».
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο