Θέση Εργασίας

Οικονομικός Διαχειριστής

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Οικονομικό Διαχειριστή, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μια (1) θέση εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή για τη στελέχωση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Safe Zones), τα οποία λειτουργούν με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστική Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
  Ο/η Οικονομικός Διαχειριστής Έργου είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των οικονομικών του έργου, τη συνολική παρακολούθηση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των εξόδων και τις προβλέψεις αυτών, την ανάπτυξη των οικονομικών εκθέσεων και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών οικονομικής διοίκησης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα.
Αρμοδιότητες
 • Υπεύθυνος/η για την Οικονομική Διαχείριση του έργου.
 • Παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την καλή εκτέλεση αυτού.
 • Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών.
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του.
 • Επίβλεψη της συλλογής των παραστατικών και της προετοιμασίας οικονομικών φακέλων.
 • Παρακολούθηση της έγκαιρης εξόφλησης όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου.
 • Συντονισμός της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων του έργου.
 • Δημιουργία των οικονομικών εκθέσεων.
 • Γενική διαχειριστική υποστήριξη της ομάδας έργου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή/και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια.
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Εθελοντική εργασία.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 28/6/2019, με θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -SZ».
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη στην επιτροπή συνεντεύξεων φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -SZ».
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο