Θέση Εργασίας

Μηχανολόγος

Ανώνυμη Εταιρεία

Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει έναν Μηχανολόγο, για τον Ασπρόπυργο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Εταιρεία με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής αναζητάει έναν Μηχανολόγο για την σχεδίαση μηχανολογικών και υδραυλικών εξαρτημάτων και συστημάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και προδιαγραφές των πελατών.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή τεχνικής σχολής.
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη διαχείριση χρόνου και ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.
  • Οργανωτικές, συντονιστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο