Θέση Εργασίας

Μηχανικός Σχεδιασμού & Μελετών

Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια

Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια προσλαμβάνει έναν/μια Μηχανικό Σχεδιασμού & Μελετών, για την Κόρινθο, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη.
  H Fulgor Α.Ε. εντάχθηκε στην οικογένεια των εταιριών του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια τον Ιούνιο 2011 ως μία από τις πλέον πρωτοπόρους εταιρίες στον τομέα της κατασκευής τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, υψηλής ποιότητας, καθώς και της παροχής ολοκληρωμένων έργων με το κλειδί στο χέρι (turnkey projects). Η Fulgor Α.Ε. αποτελεί μεταξύ άλλων και μία από τις ελάχιστες εταιρίες που ειδικεύονται στις υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η FULGOR Α.Ε. προσλαμβάνει για τις εγκαταστάσεις της στην Κόρινθο έναν/μια Μηχανικό Σχεδιασμού & Μελετών. Αντικείμενο της θέσης είναι η σύνταξη και η εφαρμογή προδιαγραφών για την εγκατάσταση & ορθή λειτουργία καλωδίων, ο σχεδιασμός καλωδίων με βάση τις απαιτήσεις των πελατών, η διενέργεια έρευνα αγοράς Α Υλών και νέων προϊόντων, η μελέτη των εθνικών ή διεθνών προδιαγραφών καλωδίων, καθώς και η προετοιμασία τεχνικών προσφορών και παροχή τεχνικής υποστήριξης.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Εμπειρία, έως 2 ετών, σε τμήμα Μελετών, Παραγωγής ή Ποιοτικού Ελέγχου.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών καθώς και η γνώση Autocad.
Προσφέρονται
 • Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.
Σημειώσεις
 • Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν μέσω email ή με fax το βιογραφικό σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό θέσης "ΗΛ".
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@cablel.vionet.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης "ΗΛ".
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες ,
 • δημοσιεύτηκε 20.12.2017
 • λήγει στις 31.05.2018
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο