Θέση Εργασίας

Μηχανικός Συστημάτων ΙΤ Υποδομών

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία
Μηχανικό Συστημάτων ΙΤ Υποδομών, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στo πλαίσιo της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής, με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής: Μηχανικό Συστημάτων ΙΤ Υποδομών.
Αρμοδιότητες
 • Συμμετέχει στη εκπόνηση προτάσεων για τις ΙΤ υποδομές. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο ενσωμάτωσης και συνεργασίας τους με την υφιστάμενη υποδομή.
 • Υλοποιεί τεχνικά έργα που εισάγουν νέα συστήματα και υπηρεσίες ή αναβαθμίζουν υπάρχουσες υποδομές.
  Η δομημένη κατασκευή ενός νέου server rack, ή η αυτοματοποιημένη αναβάθμιση του Λ.Σ. ομάδας υπολογιστών αποτελούν τυπικές εργασίες του.
 • Εγκαθιστά και ρυθμίζει ειδικευμένο εξοπλισμό και υπηρεσίες που αφορούν αποθήκευση, επεξεργασία, και ασφαλή διακίνηση δεδομένων στο σύνολο της επικράτειας του Ομίλου.
 • Εκτελεί περιοδικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού και των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα του. Διατηρεί logs όπου καταγράφονται και αναλύονται τα διάφορα συμβάντα, και μεριμνά για τον σχεδιασμό των βημάτων της μελλοντικής αναβάθμισης τους.
 • Συνεργάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα στελέχη του Τμήματος καθώς και με στελέχη άλλων Τμημάτων και Διευθύνσεων στην υλοποίηση έργων γενικότερου ενδιαφέροντος ή στην επίλυση πολυσύνθετων τεχνικών και επιχειρησιακών προβλημάτων.
 • Παρέχει άμεση και αποτελεσματική τεχνική βοήθεια στα άλλα Τμήματα, λειτουργώντας σαν δεύτερο επίπεδο διερεύνησης προβλημάτων και υποστήριξης προς τους τελικούς χρήστες.
 • Ενημερώνεται & επιμορφώνεται διαρκώς στον τομέα του. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και προτείνει καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.
 • Ανεξαρτήτως εξειδίκευσης γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και των υπολοίπων αντικειμένων ευθύνης του Τμήματος, ώστε να μπορεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να εκπληρώσει με επιτυχία συμπληρωματικά καθήκοντα, αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.
 • Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων, και τηρεί με αυστηρότητα κάθε μέτρο και διαδικασία που αποσκοπεί στην διατήρηση και επαύξηση του πλέγματος προστασίας των χρηστών, των πληροφοριών και των συστημάτων όπου αναπτύσσονται.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία του κλάδου ΙΤ.
 • Πιστοποιήσεις μετά το 2010 σε δύο ή περισσότερες πλατφόρμες Microsoft.
 • Εκτενής εργασιακή εμπειρία σε Microsoft περιβάλλον on premise και στο cloud (AD, Access Rights, Policies, Powershell, System Center, Hyper-V, Exchange, Sharepoint.
 • Εμπειρία σε mobile infrastructure και services. Διασύνδεση τους με εγκατεστημένες υπηρεσίες.
 • Επιθυμητή γνώση AIX, Linux, RDBMS (Oracle, SQLserver), VMware.
 • Απαραίτητες οι βασικές γνώσεις δικτύων και επιθυμητή εξοικείωση με Cisco πλατφόρμες (switch, router, Call Manager) και monitoring συστήματα.
 • Ικανότητα επίλυσης συνθέτων IT προβλημάτων, με δυνατότητα εργασίας ατομικά αλλά και συλλογικά σε ομάδες εργασίας.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο