Θέση Εργασίας

Μηχανικός Λογισμικού

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία
Μηχανικό Λογισμικού για ανάπτυξη web εφαρμογών, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής. Ο Μηχανικός Λογισμικού που θα επιλεγεί, θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών που αναλύει, σχεδιάζει και υλοποιεί νέες καινοτόμες on line υπηρεσίες.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕ//ΤΕΙ Πληροφορικής.
 • Καλή γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .net C# / VB.
 • Καλή γνώση σε μία ή περισσότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων (SQL Server / Sybase / SQLite).
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Γνώσεις back end (asp.net mvc ,Web API)
 • Γνώσεις front- end (HTML5, CSS, JavaScript, jquery, bootstrap)
 • OOP, Design Patterns
 • Version control software (Git)
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες και προοπτικές εξέλιξης.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο