Θέση Εργασίας

Μηχανικός Λογισμικού

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία Μηχανικό Λογισμικού
– Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής, με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής: Μηχανικό Λογισμικού. Η ομάδα εργασίας στην οποία θα ενταχθεί o μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, υλοποιεί εσωτερικά όλες τις εφαρμογές γύρω από το Warehouse Management System της METRO.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής.
 • Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Oracle, SQL Server).
 • Γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό VB, C#, .NET και Visual Studio.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού.
 • Ικανότητα ανάλυσης απαιτήσεων και βελτίωσης υφιστάμενων εφαρμογών εσωτερικής ανάπτυξης.
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών στόχων και επίλυσης προβλημάτων.
 • Παροχή υποστήριξης χρηστών σε θέματα χρήσης και λειτουργικότητας των παραπάνω εφαρμογών.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με δυνατότητες άριστης επικοινωνίας και ομαδικότητας.
Επιθυμητά προσόντα
 • Η γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλοντα .NET Compact Framework, WPF.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο