Θέση Εργασίας

Μηχανικός Λογισμικού

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία
Μηχανικό Λογισμικού, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού Καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής.
Αρμοδιότητες
 • Ανάπτυξη κάθετων λύσεων / εφαρμογών λιανικού εμπορίου.
 • Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές των Καταστημάτων της METRO , πλήθος καινοτόμων έργων σε WEB περιβάλλον και δεν ασχολείται με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα πακέτα λογισμικού.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Πληροφορικής.
 • Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον VBA, Microsoft .Net, WEB applications, WEB Services.
 • Εμπειρία σε Development, Analysis & Design εφαρμογών Λογισμικού.
 • Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων ( Sybase, SQL Server, MySQL).
 • Visual Studio 2008, 2010, 2013.
 • Πολύ καλή γνώση των Visual Basic, C#, .ΝΕΤ, ASP.ΝΕΤ, MVC.
 • Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Γνώση των JSON/XML, Javascript, Jquery, REST API.
 • Γνώση Εμπορικής – Οικονομικής διαχείρισης εταιρειών.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία METRO ΑΕΒΕ
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 06.11.2018
 • λήγει στις 29.12.2018
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο