Θέση Εργασίας

Μηχανικός Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριών

METRO ΑΕΒΕ

Η METRO ΑΕΒΕ προσλαμβάνει έναν/μία
Μηχανικό Δικτύων & Ασφάλειας Πληροφοριών, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My Market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής, με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής: Μηχανικό Δικτύων και Ασφάλειας Πληροφοριών.
Αρμοδιότητες
 • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακών αρχιτεκτονικών λύσεων (LAN, WAN, Routing, Switching, Security, VPNs, Wireless και Data Center) υψηλών τεχνικών απαιτήσεων.
 • Υλοποίηση λύσεων Network Virtualization.
 • Εγκαταστάσεις και παραμετροποίηση router, switches, firewalls, intrusion prevention συστήματα (Cisco, HP, checkpoint).
 • Εγκατάσταση και διαχείριση προγραμμάτων παρακολούθησης δικτύου – NMS.
 • Κατανόηση και καθορισμός των απαιτήσεων της ασφάλειας των δικτυακών συστημάτων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αρχιτεκτονικών ασφάλειας (cyber security designs).
 • Συμμετοχή σε σύνταξη RFP δικτυακού περιεχομένου.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των λύσεων που δίνονται από υποψήφιους προμηθευτές.
 • Εκπόνηση τεχνικών αναφορών και τεκμηριώσεων των δικτυακών υποδομών και αλλαγών.
 • Προτάσεις βελτίωσης της απόδοσης, χωρητικότητας και επεκτασιμότητας των δικτυακών υποδομών.
 • Εκπαίδευση των μελών της ομάδας σε ΙΤ λειτουργίες.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σαν Network Engineer ή Security Network Engineer σε εταιρία του κλάδου IT.
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε Switching, Routing, Wireless, Security (ενδεικτικά CCNP, CCDP, CCNA-CCNP Security, Wireless).
 • Κατανόηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας σε βάθος, κυρίως TCP/IP και δρομολόγησης όπως BGP και OSPF.
 • Εμπειρία σε διαγνωστικά προγράμματα δικτύου, παρακολούθηση και ανάλυση όπως Cisco Prime, Nagios, Solarwind.
 • Γνώσεις σε μοντέλα ελεγχόμενης πρόσβασης και δικτυακής ασφάλειας.
 • Εμπειρία σε δικτυακά συστήματα όπως firewalls, intrusion detection systems, anti-virus software, authentication systems, log management, content filtering.
 • Ικανότητα επίλυσης συνθέτων IT προβλημάτων, με δυνατότητα εργασίας ατομικά αλλά και συλλογικά σε ομάδες εργασίας.
 • Οργανωτική και μεθοδική προσέγγιση / σκέψη.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο