Θέση Εργασίας

Μελετητής

MYTILINEOS

Η MYTILINEOS προσλαμβάνει Μελετητή, για τoν
Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει θέση ΜΕΛΕΤΗΤΗ στον τομέα Μεταλλουργίας στο εργοστάσιο του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας.
Αρμοδιότητες
 • Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο Δυναμικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και θα πραγματοποιεί πλήρεις μελέτες είτε για νέες εγκαταστάσεις είτε για τροποποιήσεις ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και θα εφαρμόζει μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση Excel – Word – PowerPoint.
 • Επαγγελματική γνώση Autocad.
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων σχεδίασης (Autocad – inventor).
Επιθυμητά Προσόντα
 • Εμπειρία σχεδιασμού piping.
 • Εμπειρία σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών.
 • Εμπειρία υδραυλικών υπολογισμών.
 • Γνώση στοιχείων μηχανών.
 • Εμπειρία μελετών ή/και έργων ή/και συντήρησης σε βιομηχανικό περιβάλλον.
 • Γνώση MS Project.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 17/01/2019 στο e-mail hr@alhellas.gr με τίτλο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@alhellas.gr, με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ".
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο