Θέση Εργασίας

Μάγειρας

Aegila Boutique Hotel

Το Aegila Boutique Hotel αναζητάει Μάγειρα, για τη Λακωνία, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Το Aegila Boutique Hotel στο Έξω Νυμφίο Λακωνίας αναζητάει: Μάγειρα.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Προϋπηρεσία, σε ανάλογη θέση.
  • Γνώση των κανονισμων υγειας και ασφάλειας στον χωρο εργασιας.
  • Οργανωτικό πνεύμα, συνεργατικότητα, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
  • Έμφαση στην καθαριότητα, εστίαση στη λεπτομέρεια.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία, δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο