Θέση Εργασίας

Μάγειρας Ζεστής / Κρύας Κουζίνας

Hersonissos Group Hotels
 • Η Hersonissos Group Hotels ανήκει και διοικείται από την οικογένεια Καλουτσάκη. Ο όμιλος κατέχει και λειτουργεί 7 ξενοδοχεία στην περιοχή της Χερσονήσου Κρήτης.
  Η αυξανόμενη πρόοδος στην τοπική τουριστική βιομηχανία έχουν δώσει τη δυνατότητα στη Hersonissos Group Hotels να αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών και να παρέχει στους πελάτες του υψηλή ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Hersonissos Group Hotels έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην άρτια λειτουργία επιτυχημένων ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη.
  Πρόεδρος του Ομίλου είναι ο Dr. Κωνσταντίνος Καλουτσάκης, ο οποίος υπηρέτησε πιστά για αρκετά χρόνια την Ένωση Ξενοδόχων στην Κρήτη από τη θέση του προέδρου, ενώ σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Επιμελητηρίου.
  Η συμβολή του στην κατάρτιση νομοθεσιών, καθώς και αναπτυξιακά σχέδια που έχει ο ίδιος προωθήσει, έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού.

Η Hersonissos Group Hotels αναζητάει
Μάγειρα Ζεστής / Κρύας Κουζίνας, για την Κρήτη, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hersonissos Group Hotels αναζητά στην Κρήτη: Μάγειρα Ζεστής / Kρύας Κουζίνας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος σχολής Μαγειρικής.
 • Εμπειρία σε μαζική εστίαση και σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων.
 • Μεθοδικότητα, έμφαση στην καθαριότητα, εστίαση στη λεπτομέρεια.
 • Δημιουργικότητα, φαντασία.
 • Άριστη ικανότητα συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα.
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Επαγγελματική εξέλιξη.
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρις προσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο