Θέση Εργασίας

Μάγειρας Γ’

Atlantica Hotels & Resorts
 • Established in 1980 with the opening of the first Atlantica Hotel in Limassol, Cyprus, the Atlantica Group has now grown into a hotel chain currently operating 47 hotels in Cyprus, Greece and Egypt.
  Through the years, terms like Personal Service, Attention to Detail and Friendly Ambience have become synonymous with ATLANTICA.
  With a wealth of experience and an enviable reputation for quality of service, Atlantica Hotels, wherever located, guarantee customer satisfaction and value for money holidays.

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει Μάγειρα Γ', για τη Ρόδο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας στον chef του ξενοδοχείου. Ο Γ' μάγειρας θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου στα εξής: παρασκευή τροφίμων, παροχή υπηρεσιών και τήρηση υγιεινής στο τμήμα του.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος/η Σχολής Μαγειρικής.
 • Τουλάχιστον 1-2 χρόνια εμπειρίας στη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, all inclusive.
 • Καλή γνώση παρασκευής προϊόντων στην ελληνική και στη διεθνή κουζίνα.
 • Κατανόηση και εφαρμογή της ασφάλειας και της συντήρησης των τροφίμων (HACCP).
 • Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
Σημειώσεις
 • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο