Θέση Εργασίας

Μάγειρας Γ’

Atlantica Hotels & Resorts

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει Μάγειρα Γ', για τη Ρόδο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας στον chef του ξενοδοχείου. Ο Γ' μάγειρας θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου στα εξής: παρασκευή τροφίμων, παροχή υπηρεσιών και τήρηση υγιεινής στο τμήμα του.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος/η Σχολής Μαγειρικής.
  • Τουλάχιστον 1-2 χρόνια εμπειρίας στη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, all inclusive.
  • Καλή γνώση παρασκευής προϊόντων στην ελληνική και στη διεθνή κουζίνα.
  • Κατανόηση και εφαρμογή της ασφάλειας και της συντήρησης των τροφίμων (HACCP).
  • Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
Σημειώσεις
  • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο