Θέση Εργασίας

Κοινωνικός Λειτουργός

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Κοινωνικό Λειτουργό στο πρόγραμμα
ESTIA, για τη Σάμο, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό για το νησί της Σάμου στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
Αρμοδιότητες
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και οργάνωση ατομικού φακέλου.
 • Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων.
 • Κατάρτιση ατομικού υποστηρικτικού πλάνου δράσης.
 • Ατομική και ομαδική υποστήριξη φιλοξενουμένων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών / ενδυναμωτικών δράσεων.
 • Παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς.
 • Διασυνδετική εργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης ή φορείς της κοινότητας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και οργάνωση ατομικού φακέλου.
 • Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων.
 • Κατάρτιση ατομικού υποστηρικτικού πλάνου δράσης.
 • Ατομική και ομαδική υποστήριξη φιλοξενουμένων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών / ενδυναμωτικών δράσεων.
 • Παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς.
 • Διασυνδετική εργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης ή φορείς της κοινότητας.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία σε θέματα μεταναστών/ προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.
 • Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως τη Δευτέρα 29/06/2019.
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο