Θέση Εργασίας

Καμαριέρες

Sunrise Hotel

Το Sunrise Hotel προσλαμβάνει Καμαριέρες, για τη Ζάκυνθο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Η Sun Rise AE αναζητάει για τo ξενοδοχείο στο Τσιλιβί Ζακύνθου: Καμαριέρες για τη σεζόν του 2018.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  • Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 4/5 αστέρων.
  • Γνώση και σεβασμός σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα.
  • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, ηθικός και επικοινωνιακός.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο