Θέση Εργασίας

Καμαριέρα

Mitos Suites
 • Mitos Suites is a boutique hotel in Naxos comprising 8 luxury suites designed according to the highest standards so as to provide the most comfortable and refined accommodation.

Το Mitos Suites προσλαμβάνει μία Καμαριέρα, για τη Νάξο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το ξενοδοχείο Mitos Suites στη Νάξο, αναζητά μία Καμαριέρα για την σεζόν του 2018.
Αρμοδιότητες
 • Αναλαμβάνετε την τακτοποίηση και την καθαριότητα των δωματίων, κοινόχρηστων χώρων.
 • Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης.
 • Αλληλεπιδράτε προσεκτικά με τους επισκέπτες, με τον σωστό τρόπο και σύμφωνα με τα πρότυπα του ξενοδοχείου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Μέχρι 40 ετών.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Προσανατολισμός στην άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο