Θέση Εργασίας

Καμαριέρα

Mitos Suites

Το Mitos Suites προσλαμβάνει μία Καμαριέρα, για τη Νάξο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το ξενοδοχείο Mitos Suites στη Νάξο, αναζητά μία Καμαριέρα για την σεζόν του 2018.
Αρμοδιότητες
 • Αναλαμβάνετε την τακτοποίηση και την καθαριότητα των δωματίων, κοινόχρηστων χώρων.
 • Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο προσωπικής υγιεινής και εμφάνισης.
 • Αλληλεπιδράτε προσεκτικά με τους επισκέπτες, με τον σωστό τρόπο και σύμφωνα με τα πρότυπα του ξενοδοχείου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Μέχρι 40 ετών.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Προσανατολισμός στην άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο