Θέση Εργασίας

Καμαριέρα

Hersonissos Group Hotels
 • Η Hersonissos Group Hotels ανήκει και διοικείται από την οικογένεια Καλουτσάκη. Ο όμιλος κατέχει και λειτουργεί 7 ξενοδοχεία στην περιοχή της Χερσονήσου Κρήτης.
  Η αυξανόμενη πρόοδος στην τοπική τουριστική βιομηχανία έχουν δώσει τη δυνατότητα στη Hersonissos Group Hotels να αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών και να παρέχει στους πελάτες του υψηλή ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Hersonissos Group Hotels έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην άρτια λειτουργία επιτυχημένων ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη.
  Πρόεδρος του Ομίλου είναι ο Dr. Κωνσταντίνος Καλουτσάκης, ο οποίος υπηρέτησε πιστά για αρκετά χρόνια την Ένωση Ξενοδόχων στην Κρήτη από τη θέση του προέδρου, ενώ σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Επιμελητηρίου.
  Η συμβολή του στην κατάρτιση νομοθεσιών, καθώς και αναπτυξιακά σχέδια που έχει ο ίδιος προωθήσει, έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού.

Η Hersonissos Group Hotels αναζητάει Καμαριέρα, για την Κρήτη, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hersonissos Group Hotels αναζητά στην Κρήτη: Καμαριέρα.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 4/5 αστέρων.
 • Γνώση και σεβασμός σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα.
 • Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, ηθικός και επικοινωνιακός.
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Επαγγελματική εξέλιξη.
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο