Θέση Εργασίας

Καμαριέρα

Atlantica Hotels & Resorts

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει Καμαριέρα, για τη Ρόδο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Καμαριέρα για τα ξενοδοχεία της στη Ρόδο για την καλοκαιρινή σεζόν του 2018.
Αρμοδιότητες
  • Αναλαμβάνετε την καθαριότητα των δωματίων.
  • Έλεγχος βλαβών.
  • Τακτοποίηση και μάζεμα των λινών.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
  • Προσανατολισμός στην άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο