Θέση Εργασίας

Καμαριέρα

Atlantica Hotels & Resorts
 • Established in 1980 with the opening of the first Atlantica Hotel in Limassol, Cyprus, the Atlantica Group has now grown into a hotel chain currently operating 47 hotels in Cyprus, Greece and Egypt.
  Through the years, terms like Personal Service, Attention to Detail and Friendly Ambience have become synonymous with ATLANTICA.
  With a wealth of experience and an enviable reputation for quality of service, Atlantica Hotels, wherever located, guarantee customer satisfaction and value for money holidays.

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει Καμαριέρα, για την Κρήτη, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Καμαριέρα για το ξενοδοχείο της στο Ηρακλειο Κρητης για την καλοκαιρινή σεζόν του 2018.
Αρμοδιότητες
 • Καθαρισμός δωματίων.
 • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Ευγένεια, κοινωνικότητα.
 • Εξυπηρετικότητα, αξιοπρέπεια και διακριτικότητα.
 • Ευαισθησία σε θέματα υγιεινής του χώρου.
 • Σωματική αντοχή.
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου.
 • Ευχέρεια επικοινωνίας.
 • Επιδεξιότητα και ταχύτητα στις κινήσεις.
 • Αίσθημα ευθύνης
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο