Θέση Εργασίας

Καμαριέρα

Atlantica Hotels & Resorts

Η Atlantica Hotels & Resorts προσλαμβάνει Καμαριέρα, για την Κρήτη, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Καμαριέρα για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη για την καλοκαιρινή σεζόν του 2018.
Αρμοδιότητες
  • Αναλαμβάνετε την καθαριότητα των δωματίων.
  • Έλεγχος βλαβών.
  • Τακτοποίηση και μάζεμα των λινών.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
  • Προσανατολισμός στην άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.

Λεπτομέριες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο