Θέση Εργασίας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικών Έργων

Space Hellas A.E.

H Space Hellas προσλαμβάνει έναν/μία Ηλεκτρολόγο
Μηχανικών Έργων, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • H Space Hellas είναι ένας κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί ολοκληρωμένες λύσεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.
  Επίσης, η πιστοποίηση της Space Hellas κατά ISO/IEC 27001:2013, εξασφαλίζει ότι στις διαδικασίες της εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους σε κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Επίβλεψη εγκαταστάσεων δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας.
 • Εμπειρία 10 ετών σε εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης.
 • Εμπειρία 3 ετών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
 • Βασικές γνώσεις AutoCAD.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας σε ομάδα.
Προσφέρονται
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο