Θέση Εργασίας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

METKA

Η METKA προσλαμβάνει έναν/μία Ηλεκτρολόγο Μηχανικό -
Μελετητή έργων ηλιακής ενέργειας, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρείας
 • Η METKA αποτελεί τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και την βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΜΕΤΚΑ EGN, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες EPC στον τομέα των βιομηχανικής κλίμακας έργων ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως, επιθυμεί να προσλάβει έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία στο σχεδιασμό φωτοβολταϊκών έργων για την ακόλουθη θέση: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μελετητής έργων ηλιακής ενέργειας, με βάση τη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Η παραπάνω θέση καλύπτει όλο το φάσμα μηχανολογικού σχεδιασμού που αφορά στα φωτοβολταϊκά (ηλιακά) έργα.
Αρμοδιότητες
 • Μελέτη και ανάλυση εγγράφων για έργα που αναπτύσσονται παγκοσμίως (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).
 • Κατανόηση των απαιτήσεων σχεδιασμού του έργου μέσα από: έγγραφα προγραμματισμού, προδιαγραφές του πελάτη.
 • Έρευνα, μελέτη, αξιολόγηση και κατανόηση των τοπικών κωδίκων και προτύπων και ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία σχεδιασμού/μηχανολογικής μελέτης.
 • Αλληλεπίδραση με τον Project Manager για το σχεδιασμό νέων έργων.
 • Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών έργων μεσαίας και βιομηχανικής κλίμακας (5-100MW) από την αρχή μέχρι τον εκτελεστικό σχεδιασμό που το καθιστά έτοιμο για κατασκευή και περιλαμβάνει: Προκαταρκτική διάταξη των φωτοβολταϊκών σε καθορισμένα οικόπεδα, Προκαταρκτική ηλεκτρολογική διάταξη και SLD, Ενεργειακή Μελέτη (PV SYST), Αλληλεπίδραση με προμηθευτές για τη διευκρίνιση τεχνικών ερωτημάτων σε σχέση με την τοποθέτηση, επιλογή inverter/TF/MV, Αιτήσεις για προσφορές (RFQ) σε προμηθευτές.
 • Ο εκτελεστικός σχεδιασμός περιλαμβάνει: Διάταξη, SLD, Ενεργειακή Μελέτη, Λίστα υλικών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
 • Τεχνική Προετοιμασία Φακέλου Δέουσας Επιμέλειας με τεχνικά έγγραφα.
 • Προετοιμασία αιτήσεων για προσφορές (RFQ) για έργα μεγάλης κλίμακας.
 • Υποστήριξη κατά τη φάση κατασκευής μέσω επικοινωνίας με τον Project Manager, τους Μηχανικούς του έργου και τους υπεργολάβους, και μέσα από επιτόπιες επισκέψεις.
 • Έγγραφα ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ κατόπιν ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 • Υποστήριξη κατά τη φάση Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M).
Απαραίτητα προσόντα
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) του κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 • Άριστη χρήση του πακέτου λογισμικού Autocad.
 • Δυνατότητα ταξιδιών και παραμονής στο χώρο όπου αναπτύσσονται τα έργα για χρονικό διάστημα μέχρι ένα μήνα, αν χρειαστεί.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές σχηματικές αναπαραστάσεις χαμηλής και μέσης τάσης.
 • Άριστη χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου στα Αγγλικά.
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
 • 2ετής εμπειρία στον σχεδιασμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλίμακας ή 3ετής εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.
 • Επαγγελματική εμπειρία με διεθνείς πελάτες και έργα.
 • Επίβλεψη επιτόπιας εγκατάστασης/εμπειρία σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
 • Η γνώση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες γλώσσες: Ισπανικά, Αραβικά, Φαρσί.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο athanasios.bakalis@metka-egn.com, αναφέροντας τον κωδικό θέσης «HM1» στο θέμα.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο