Θέση Εργασίας

Ηλεκτρολόγοι

Volttech

Η Votltech προσλαμβάνει Ηλεκτρολόγους διαφόρων ειδικοτήτων, για την Κρήτη, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ηλεκτρολόγοι Μάστορες - Τεχνίτες - Βοηθοί.
  Μάστορες με γνώση μεγάλων έργων που απαιτούν την κατάλληλη διεύθυνση του συνεργείου με σκοπό την άρτια τεχνικά και συντομότερη ολοκλήρωση του εκάστοτε ηλεκτρολογικού έργου.
  Τεχνίτες με γνώση, διαφόρων τύπων ηλεκτρολογικών έργων, καθώς και αντιμετώπισης βλαβών.
  Βοηθούς με διάθεση να μάθουν το αντικείμενο της δουλείας και να εξελιχθούν μέσα από αυτή. Έργα σε όλους τους νομούς της Κρήτης.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ / Λυκείου.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και έργα.
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.

Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο