Θέση Εργασίας

Εργοδηγός Παραγωγής

Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια

Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια προσλαμβάνει έναν/μια Εργοδηγό Παραγωγής, για την Θήβα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Ο Όμιλος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1950 ως παραγωγική μονάδα της τότε Βιοχάλκο και το 1973 απέκτησε νομική μορφή ως ανεξάρτητη θυγατρική με την επωνυμία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., διευρύνοντας τις παραγωγικές και εμπορικές της δραστηριότητες. Σήμερα, ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια αποτελείται από την εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η οποία λειτουργεί τρία εργοστάσια στη Βοιωτία που παράγουν καλώδια, σύρματα περιελίξεων καθώς και πλαστικά και ελαστομερή μείγματα.
  H Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. είναι θυγατρική της Viohalco S.A. με έδρα στις Βρυξέλλες, εταιρίας συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη.
  Ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια επίσης, διατηρεί το εργοστάσιο της Fulgor A.Ε. στην Κόρινθο, που παράγει υποβρύχια καλώδια, καλώδια ισχύος, και ράβδους χαλκού και αλουμινίου, την Icme Ecab S.A., που κατασκευάζει ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια τηλεπικοινωνιών με έδρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας καθώς και τη Lesco O.O.D.στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται από το 1950 με την παραγωγή ενός ευρύ φάσματος καλωδίων, αναζητά για το εργοστάσιο της στην Θήβα: Εργοδηγό Παραγωγής. Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στον αρμόδιο μηχανικό παραγωγής.
Αρμοδιότητες
 • Οργάνωση & επίβλεψη των εργασιών της γραμμής παραγωγής που είναι υπεύθυνη του.
 • Έκδοση αιτήσεων υλών προς τις αποθήκες και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων (υλικών & εργαλείων) για την εκτέλεση των ημερησίων προγραμμάτων.
 • Έλεγχος της ποιότητα των καλωδίων και της παραγωγής, ώστε να εναρμονίζεται με τα πρότυπα της εταιρίας.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο TEI Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση H/Y.
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση.
 • Ομαδικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη, πρωτοβουλία, μεθοδικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες.
Προσφέρονται
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών.
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
 • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη υγείας.
 • Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη υγείας.
Σημειώσεις
 • Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@cablel.vionet.gr.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό σημείωμα
2. Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο