Θέση Εργασίας

Εργασιακός Σύμβουλος

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει έναν/μία Εργασιακό Σύμβουλο,
για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος, α) για την λήψη εργασιακού ιστορικού των περιπτώσεων, β) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εξατομικευμένου Ατομικού Πλάνου Δράσης. Θα οργανώνει ένα συνεκτικό πλάνο δράσεων χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό και την εξειδικευμένη μεθοδολογία . Οι δράσεις αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού.
Αρμοδιότητες
 • Λήψη εργασιακού ιστορικού.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένου Ατομικού Πλάνου Δράσης.
 • Οργάνωση και υλοποίηση ομαδικών ενημερωτικών, επιμορφωτικών και υποστηρικτικών συναντήσεων για εργασιακά θέματα.
 • Οργάνωση και υλοποίηση ομαδικών, ενημερωτικών, επιμορφωτικών και υποστηρικτικών εξωτερικών επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους, φορείς κτλ.
 • Ανάπτυξη δικτύων και συνεργασίες δικτύων και συναφών φορέων για την προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Εκπαίδευση των ωφελούμενων σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Διασύνδεση με δομές και υπηρεσίες της ΑΡΣΙΣ, καθώς και λοιπές οργανώσεις / φορείς / υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης.
 • Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και διασύνδεσης με επιχειρήσεις.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας.
 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών με εξειδίκευση στα εργασιακά θέματα ή Πτυχίο Οικονομικών Διοικητικών Επιστημών.
 • Κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κοινωνικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.
 • Άδεια Οδήγησης.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
 • Εργασία ή εθελοντισμός με μετανάστες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο