Θέση Εργασίας

Επιμελητής / Φροντιστής

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Επιμελητή / Φροντιστή, για τη Θήβα, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable Unaccompanied Children (UAC) through Safe Zones, Food Provision and Case management» στην Αθήνα και τη Θήβα.
Αρμοδιότητες
 • Φροντίδα καθημερινής διαβίωσης των παιδιών και εφήβων – ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαμονή των εξυπηρετούμενω.
 • Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, προσθηκών, αποκατάσταση βλαβών και συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Οργάνωσης για την διευθέτηση αυτών.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.
 • Κυλιόμενο ωράριο σε 8ωρες βάρδιες.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα:
 • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα.
 • Προηγούμενη Εργασιακή ή Εθελοντική Εμπειρία.
 • Γνώση Αραβικών/ Φαρσί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Συνεκτιμημένα προσόντα
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
Σημειώσεις
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com, Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Επιμελητής S/Z Θήβας», έως τις 22/06/2018.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλευω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr.arsis@gmail.com, με τίτλο "Επιμελητής S/Z Θήβας".
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο