Θέση Εργασίας

Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης

EQA Hellas

Η EQA Hellas προσλαμβάνει Επιθεωρητές Συστημάτων
Διαχείρισης, για την Αθηνά, Ελλάδα.

Προφίλ Οργανισμού
 • H EQA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης (Independent Certification Body) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και προϊόντων, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται, ενδεικτικά, από διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Πληροφορικής κ.λ.π.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η EQA HELLAS A.E., Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αναζητά Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου) ή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θετικής Κατεύθυνσης.
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών σε Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Πενθήμερο Σεμινάριο αναγνωρισμένο από το IRCA.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (επιθυμητό).
 • Επικοινωνιακές Ικανότητες.
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικό Πνεύμα.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Επαγγελματισμός.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο admin@eqa.gr.

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία EQA Hellas
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 17.09.2019
 • λήγει στις 30.10.2019
 • Email admin@eqa.gr
 • Website www.eqa.gr
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο