Θέση Εργασίας

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Ambience

Η εταιρία Ambience προσλαμβάνει έναν/μία
Εκπρόσωπο Τηλεφωνικών Πωλήσεων, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρία Ambience αποτελεί μία νέα εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της προώθησης, επεξεργασίας και υποστήριξης εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων για κάθε εταιρεία (Outsourcing).
  Έχοντας ως γνώμονα την ραγδαία αλλαγή και εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με κύριο χαρακτηριστικό την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με την αγορά και τον καταναλωτή για την επίτευξη επιτυχίας σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η Ambience που δραστηριοποιείται στον χώρο της προώθησης, επεξεργασίας και υποστήριξης εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων για κάθε εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία Εκπρόσωπο Τηλεφωνικών Πωλήσεων.
  Η θέση έχει ως κύριες αρμοδιότητες τις εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις προς πελάτες, με σκοπό την προώθηση και πώληση υπηρεσιών τηλεφωνίας και αντίστοιχων πακέτων τηλεπικοινωνιών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος Λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ.
 • Σχετική προϋπηρεσία θα προτιμηθεί.
 • Καλή Χρήση Η/Υ (MsOffice).
 • Άνεση στην επικοινωνία.
 • Δυνατότητα κυλιόμενου ωραρίου.
Προσφέρονται
 • Πενθήμερη οκτάωρη ή εξάωρη απασχόληση.
 • Σταθερό μηνιαίο μισθό (extra bonus αποδοτικότητας).
 • Συνεχή εκπαίδευση.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο