Θέση Εργασίας

Εκπαιδευτής Java ή C# /.Net

PeopleCert

Η εταιρία PeopleCert Εκπαιδευτική προσλαμβάνει έναν/μία Εκπαιδευτή-τρια Java ή C# /.Net, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο του Alliance For Digital Employability (AFDEmp, www.afdemp.org) διοργανώνονται Coding Bootcamps από τη HePIS, τη CEPIS και την PeopleCert Εκπαιδευτική, με την επιστημονική επίβλεψη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Τα Coding Bootcamps είναι ταχύρρυθμα και εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη full-stack εφαρμογών, τα οποία στοχεύουν στην επανειδίκευση νέων στις γλώσσες προγραμματισμού Java και C#/.NET.
  Η εταιρία PeopleCert Εκπαιδευτική, εκ μέρους της AFDEmp, αναζητά Java ή C# / .NET εκπαιδευτές, παθιασμένους με τη διδασκαλία και την τεχνολογία για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Αρμοδιότητες
Διδασκαλία/εκπαιδευτική εργασία για:
 • 12 εβδομάδες - πρωινά τμήματα (5 ημέρες την εβδομάδα, 2-8 ώρες την ημέρα) από αρχές Οκτωβρίου 2018 έως τέλος Δεκεμβρίου 2018.
 • 24 εβδομάδες - απογευματινά τμήματα (5 ημέρες την εβδομάδα, 2-8 ώρες την ημέρα) από αρχές Οκτωβρίου 2018 έως τέλος Μαρτίου 2019.
 • Συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος.
 • Συνεργασία με τους διοργανωτές του προγράμματος.
 • Τήρηση προδιαγραφών / οδηγιών εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Κάλυψη εξεταστέας ύλης της πιστοποίησης ICDL Computing και PeopleCert Developer Skills (Foundation & Advanced).
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 • Βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων των εκπδαιδευομένων.
 • Διαθεσιμότητα για υποστήριξη των σπουδαστών εκτός ωραρίων διδασκαλίας.
 • Ενημέρωση / συμβουλές σπουδαστών για την πρόοδο και εξέλιξή τους.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ (Bachelor and / or Master Degree).
 • Άριστο επίπεδο Αγγλικών (C2).
 • Πρακτική εμπειρία στον προγραμματισμό των άνω αντικειμένων τουλάχιστον 3 ετών.
 • Μεταδοτική ικανότητα και πάθος για διδασκαλία.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες παρουσίασης.
 • Άριστη γνώση της αγοράς και ικανότητες καθοδήγησης των σπουδαστών.
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση και αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων/προθεσμιών.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού C# ή / και Java, στη διδασκαλία της γλώσσας SQL, της HTML/CSS σε προχωρημένο επίπεδο ή/ και στο Software Engineering είναι επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο