Θέση Εργασίας

Διοικητικό Υπάλληλο

EQA Hellas

Η EQA Hellas προσλαμβάνει έναν/μία Διοικητικό Υπάλληλο,
για την Αθηνά, Ελλάδα.

Προφίλ Οργανισμού
 • H EQA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης (Independent Certification Body) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και προϊόντων, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται, ενδεικτικά, από διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Πληροφορικής κ.λ.π.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η EQA HELLAS A.E., Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αναζητά Διοικητικό Υπάλληλο για τις ανάγκες καλύψεως θέσης μόνιμης εργασίας στα γραφεία του Φορέα.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου) ή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Επιθυμητές γνώσεις σχετικά με Συστήματα Διαχείρισης.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε Φορέα Πιστοποίησης ή σε εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 • Οργανωτικές & Επικοινωνιακές Ικανότητες.
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ομαδικό Πνεύμα.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Επαγγελματισμός.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο admin@eqa.gr.

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία EQA Hellas
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 17.09.2019
 • λήγει στις 30.10.2019
 • Email admin@eqa.gr
 • Website www.eqa.gr
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο