Θέση Εργασίας

Δικηγόρος

ΑΒ Βασιλόπουλος

Ο Όμιλος ΑΒ Βασιλόπουλος προσλαμβάνει Δικηγόρο, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 296 Super Markets, 16 Cash & Carry, 137 franchise καταστήματα και πάνω από 13.500 εργαζόμενους.
  Είναι μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους (11 χώρες), 370.000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.
Αρμοδιότητες
 • Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν στο εμπορικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, εμπορικές συμβάσεις και θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και δεοντολογίας (compliance).
 • Λειτουργεί συμβουλευτικά στις Διευθύνσεις της εταιρείας αναφορικά με τα παραπάνω θέματα.
 • Συνεργάζεται και συντονίζει εξωτερικούς δικηγόρους για το χειρισμό υποθέσεων της εταιρείας.
 • Ενημερώνεται συστηματικά για οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική νομοθεσία και τη σχετική νομολογία.
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση ή/και αναθεώρηση εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος.
 • Εμπειρία 4 – 6 χρόνια σε Νομική Διεύθυνση εταιρείας, Νομικό Γραφείο. Προϋπηρεσία σε πολυεθνική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ελλάδος.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office.
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση.
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στην ικανότητα διαπραγμάτευσης.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση εσωτερικών πελατών, ομαδικότητα και συνεργασία.
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες και διαχείριση διαδικασιών.
Προσφέρονται
 • Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο