Θέση Εργασίας

Δικηγόρος

ΜΕΤΑδραση
 • Η ΜΕΤΑδραση είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να συμβάλει σε συγκεκριμένους τομείς όπου υπήρχαν κενά που καλύπτονταν ελάχιστα ή καθόλου από δημόσιους φορείς ή από άλλες οργανώσεις. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης καθώς και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
  Είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα που σχεδίασε και εφαρμόζει εδώ και 6 χρόνια ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και συντονισμού στο πεδίο για την παροχή διερμηνείας, είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και ένα πρότυπο δίκτυο προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, το οποίο περιλαμβάνει ένα καινοτόμο σύνολο δράσεων.

Η ΜΕΤΑδραση προσλαμβάνει Δικηγόρο, για τη Σάμο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΜΕΤΑδραση ζητά δικηγόρο, ο/η οποίος/α θα παρέχει εξατομικευμένη νομική συνδρομή σε νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών, στη Σάμο.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Νομικών Επιστημών.
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Διετής, τουλάχιστον, εμπειρία στη νομική συνδρομή δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εντοπιότητα ή δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Σάμο.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: LEGAL AID/SAMOS μέχρι τις 24/5/2019.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Εγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr.metadrasi@gmail.com, με θεμα "LEGAL AID/SAMOS".

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο