Θέση Εργασίας

Δικηγόρος

ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση προσλαμβάνει Δικηγόρο, για τη Σάμο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΜΕΤΑδραση ζητά δικηγόρο, ο/η οποίος/α θα παρέχει εξατομικευμένη νομική συνδρομή σε νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο και ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών, στη Σάμο.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Νομικών Επιστημών.
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Διετής, τουλάχιστον, εμπειρία στη νομική συνδρομή δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Εντοπιότητα ή δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Σάμο.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: LEGAL AID/SAMOS μέχρι τις 24/5/2019.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Εγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr.metadrasi@gmail.com, με θεμα "LEGAL AID/SAMOS".
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο