Θέση Εργασίας

Διευθυντής Προσωπικού

Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
 • Η εταιρία Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1984 από τον Δημήτριο Νικολάου με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων αέρος.
  Σήμερα είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες εισαγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός, μηχανημάτων αγρού και κήπου, γεννητριών και άλλων βιομηχανικών ειδών.
  Η φιλοσοφία και το όραμα της εταιρίας είναι μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας, τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που διαθέτουμε να καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες κάθε σύγχρονου καταστήματος εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος.

Η εταιρία Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. προσλαμβάνει έναν
Διευθυντή Προσωπικού, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η εταιρία Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1984 από τον Δημήτριο Νικολάου με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων αέρος. Σήμερα είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες εισαγωγής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός, μηχανημάτων αγρού και κήπου, γεννητριών και άλλων βιομηχανικών ειδών. Η φιλοσοφία και το όραμα της εταιρίας είναι μέσα από τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας, τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που διαθέτουμε να καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες κάθε σύγχρονου καταστήματος εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η εταιρία Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.Β.Ε. προσλαμβάνει έναν Διευθυντή Προσωπικού με έδρα το Κορωπί Αττικής.
Αρμοδιότητες
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν στο προσωπικό, όπως επιλογή προσωπικού, προσλήψεις, εκπαίδευση, συντονισμός προσωπικού κλπ.
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων και βελτίωση συνεργασίας μεταξύ τμημάτων της εταιρίας.
 • Παρακολούθηση αδειών, αποχωρήσεων κλπ.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Ηλικία έως 40 ετών.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Προσφέρονται
 • Παρέχεται άριστο εργασιακό περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο