Θέση Εργασίας

Διερμηνέας Urdu

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Διερμηνέα Urdu, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης Διερμηνέα Urdu στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/12/2019, με προοπτική ανανέωσης.
Αρμοδιότητες
 • Ο Διερμηνέας συνδράμει στο έργο της Κοινωνικής και της Νομικής Υπηρεσίας του Προγράμματος, των παιδαγωγών και των φροντιστών του προγράμματος.
 • Πρέπει να είναι σε θέση να αποδώσει ορθά και κατά τρόπο εύληπτο τους ιδιαίτερους νομικούς όρους και την νομική κατάσταση που αφορά σε κάθε φιλοξενούμενο.
 • Να γνωρίζει τον εμπιστευτικό ρόλο του και να δεσμεύεται προς τήρηση εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
 • Έχει την υποχρέωση να διερμηνεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, µη προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Πραγματοποιεί συνοδείες σε δημόσιες αρχές, σε υπηρεσίες, σε ιατρικές δομές, σε σχολεία κ.α.
 • Μεταφράζει έγγραφα από τα Ελληνικά στα Ουρντού και αντίστροφα.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη γνώση Urdu.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα.
 • Γνώση για τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικών ή γαλλικών).
 • Προηγούμενη εμπειρία εργασίας με ευάλωτες ομάδες ή/και με οικογένειες.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Εμπειρία εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο estiaapartments@arsis.gr έως τις 30/6/2019 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη Διερμηνέα».
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη στην επιτροπή συνεντεύξεων φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο estiaapartments@arsis.grμε θέμα «Προκήρυξη Διερμηνέα».
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο