Θέση Εργασίας

Διερμηνέας / Διαπολιτισμική /ος Μεσολαβήτρια /ης

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Διερμηνέα / Διαπολιτισμική /ο Μεσολαβήτρια /η, για την Ήπειρο, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 3 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Ήπειρο στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων στον Κατσικά, τα Δολιανά και τη Φιλιππιάδα, σε συνεργασία με την ASB και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό Συμφωνίας Χρηματοδότησης ECHO/-EU/BUD/2018/01001.
Αρμοδιότητες
 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε νομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διοικητικές υπηρεσίες, ιατρικά περιστατικά και σε δραστηριότητες της ομάδας προστασίας.
 • Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο.
 • Η θέση αναφέρεται στο συντονιστή πεδίου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Γαλλικών, Ουρντού ή Αμxάρικ (Μητρική Γλώσσα).
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση επιπρόσθετων γλωσσών.
 • Εμπειρία στην επαφή με δημόσιες υπηρεσίες.
 • Εθελοντική εργασία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Συνεκτιμημένα προσόντα
 • Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας Β.
 • Εθελοντισμός.
Σημειώσεις
 • Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.
 • Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40.
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
 • Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsishpeiros@gmail.com, Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της αναφερομένης «ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», έως τις 7/10/2018.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο