Θέση Εργασίας

Διερμηνέας Φαρσί

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Διερμηνέα Φαρσί, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Διερμηνέα στη γλώσσα Φαρσί στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη.
Αρμοδιότητες
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στη γλώσσα Φαρσί στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.
 • Συνοδείες των μελών των φιλοξενούμενων οικογενειών σε Νοσοκομεία, Υπηρεσίες και Οργανώσεις.
 • Συμμετοχή σε ενέργειες που στοχεύουν στη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενούμενων οικογενειών.
 • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του Φιλοξενείου σε ενέργειες που αφορούν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φιλοξενούμενων οικογενειών.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί.
 • Άριστη/πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
 • Προηγούμενη εθελοντική απασχόληση με την ομάδα στόχου.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού.
 • Ευελιξία/συνέπεια/ανθεκτικότητα σε συνθήκες εργασιακής πίεσης.
 • Υπευθυνότητα ως προς τα καθήκοντα απασχόλησης και ως προς την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τους διερμηνείς.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 26/06/2019 τα παρακάτω με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα στη γλώσσα Φαρσί - Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη στην επιτροπή συνεντεύξεων φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.grμε θέμα «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα στη γλώσσα Φαρσί - Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο