Θέση Εργασίας

Διαμεσολαβητής (Broker)

Euroxx
 • Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ στηριζόμενη στη δυναμική της, στη στοχοπροσήλωση της και στον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, έχει διακριθεί από την αρχή της λειτουργίας της και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων-ως προς το μερίδιο αγοράς-ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών, προσφέροντας ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στο επενδυτικό κοινό. Η επιτυχημένη πορεία της Euroxx στηρίζεται στο συνδυασμό εμπειρίας και έγκυρης γνώσης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, προσφέροντας στους επενδυτές το πλεονέκτημα της πλήρους ενημέρωσής τους για την επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών προϊόντων στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο ευρύ δίκτυο πελατών της μέσα από μια τεράστια γκάμα επενδυτικών προϊόντων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί τη βασική δεξιότητα της εταιρείας για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Euroxx προσλαμβάνει έναν Διαμεσολαβητή (Broker) Λογαριασμού Ιδιωτών Πελατών, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ στηριζόμενη στη δυναμική της, στη στοχοπροσήλωση της και στον ανθρωποκεντρικό της προσανατολισμό, έχει διακριθεί από την αρχή της λειτουργίας της και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των μεγαλύτερων-ως προς το μερίδιο αγοράς-ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών, προσφέροντας ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στο επενδυτικό κοινό.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης Ιδιωτών Πελατών, η Εταιρεία αναζητά πεπειραμένους επαγγελματίες για τη θέση του Διαμεσολαβητή (Broker) Λογαριασμού Ιδιωτών Πελατών.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Υψηλός βαθμός εξοικείωσης με την οικονομική ανάλυση εταιρειών και αξιογράφων, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει τις επενδυτικές απόψεις με εμβριθή γνώση των θεμελιωδών τους στοιχείων.
 • Ικανότητα για συνολική διαχείριση επενδυτικών λογαριασμών. Η ύπαρξη χαρτοφυλακίου πελατών με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης επενδυτών και επενδύσεων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και αμεσότητα ανταπόκρισης στις επενδυτικές ανάγκες των πελατών. Η γνώση των διεθνών χρηματοοικονομικών προϊόντων και πρακτικών θα εκληφθεί ως πλεονέκτημα.
 • Ανεπτυγμένος προσανατολισμός προς την πώληση, εκδηλωμένος μέσα από επιθετική και ποιοτική προσέγγιση και με συγκεκριμένη μεθοδολογία αναφορικά με τους τρόπους προσέγγισης δυνητικών πελατών.
 • Ορθολογική διαχείριση του επαγγελματικού χρόνου και των προσωπικών προτεραιοτήτων.
 • Προσαρμοστικότητα σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας.
 • Πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε σχετικό αντικείμενο.
 • 3-5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Υφιστάμενο πελατολόγιο (αξία χαρτοφυλακίου €3-€5 εκατ.).
 • Ιστορικό αρχείο επίτευξης στόχων κατά τα προηγούμενα έτη.
 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πιστοποίηση επιπέδου (β) από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κατ’ ελάχιστον).
Προσφέρονται
 • Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής και ελκυστική προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης στην ισχυρότερη ιδιωτική χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης "EXRB".
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο hr@euroxx.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης "EXRB".
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία Euroxx
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 05.11.2018 2018-11-05
 • λήγει στις 24.12.2018 2018-12-24
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο