Θέση Εργασίας

Διακανονιστής Αποζημιώσεων Ζωής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ προσλαμβάνει έναν/μια Διακανονιστή Αποζημιώσεων Ζωής, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρίας
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.000 συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερα από 500.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ιατρικών πληροφοριών που αναφέρονται στις προς αποζημίωση αιτήσεις που προκύπτουν από τον Κλάδο και για την αξιολόγηση αυτών, βάσει των εταιρικών όρων και διαδικασιών και τις εκάστοτε πολιτικές της Εταιρίας και τους Νόμους. Επιπλέον, εξυπηρετεί έγκαιρα και με σαφήνεια το δίκτυο πελατών και συνεργατών στα αιτήματά τους παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τις καλύψεις των συμβολαίων με στόχο τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο για την εταιρία. Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Υποδιευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Ζωής.
Αρμοδιότητες
 • Έλεγχος των προς αποζημίωση αιτιάσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν (νοσοκομεία, αμοιβές ιατρών, βιβλιάρια υγείας, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά φάρμακα).
 • Αξιολόγηση της αποζημίωσης από ιατρούς και έλεγχος των τιμολογίων βάσει των συμβάσεων της Εταιρίας με τα νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών αναφορικά με διευκρινίσεις για τους όρους των συμβολαίων τους, για τις απαιτούμενες ενέργειές τους σε περίπτωση ζημίας και, για αμοιβές γιατρών.
 • Άμεση επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα για περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω δικαιολογητικά και ενημέρωση της Υποδιεύθυνσης σε περίπτωση ευρημάτων που δεν έχουν δηλωθεί από τον ασφαλισμένο.
 • Συνεργασία με το τμήμα Εκδόσεων Κλάδου Ζωής σε περίπτωση επανεκτίμησης του κινδύνου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι, κατεύθυνσης Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ασφαλιστικής Επιστήμης. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Πλήρης τεχνική κατάρτιση σε μεθόδους εκτίμησης κινδύνων και ιατρικής ορολογίας τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση MS Office.
 • Άριστη διαπραγματευτική και επικοινωνιακή ικανότητα.
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και αυστηρών προθεσμιών.
 • Χαρακτήρας συνεπής, ακέραιος, ευέλικτος, εχέμυθος με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτομέρεια.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
Αίτηση
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

 • Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • Τοποθεσία
 • Κατηγορία
 • Ετικέτες
 • δημοσιεύτηκε 26.06.2017
 • λήγει στις 31.07.2017
 • Προώθηση αγγελίας με email
 • Αναφορά σφάλματος

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο