Θέση Εργασίας

Βοηθός Μάγειρα

Sunrise Hotel

Το Sunrise Hotel προσλαμβάνει Βοηθό Μάγειρα, για τη Ζάκυνθο, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Η Sun Rise AE αναζητάει για τo ξενοδοχείο στο Τσιλιβί Ζακύνθου: Βοηθό Μάγειρα για τη σεζόν 2018.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Απόφοιτος/η Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων/Μαγειρικής.
  • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
  • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
  • Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων (ΗΑCCP).
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο