Θέση Εργασίας

Βοηθός Guest Relations

Blue Lagoon Group

O Όμιλος Blue Lagoon προσλαμβάνει έναν/μία
Βοηθό Guest Relations, για την Κω, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Lagoon Resort στην Κω, αναζητά Βοηθό Guest Relations για την νέα σεζόν του 2018.
Αρμοδιότητες
 • Διαχειρίζεστε τους πελάτες και των προβλημάτων τους.
 • Προωθείτε τις εσωτερικές πωλήσεις (διανυκτερεύσεις, γεύματα, διαμονές).
 • Πληροφορείτε τους πελάτες για τις παροχές του ξενοδοχείου.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απόφοιτος Λυκείου.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση.
 • Ομαδικότητα στην εργασία κι ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.
 • Προσανατολισμός στην άριστη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν:
 • Η γνώση δεύτερης γλώσσας.
Προσφέρονται
 • Ελκυστικό πακέτο παροχών.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.
 • Διαμονή και διατροφή.
Σημειώσεις
 • Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο