Θέση Εργασίας

Βοηθός Μάγειρα

Nostos Restaurant Bar

Το Nostos Restaurant Bar προσλαμβάνει Βοηθό Μάγειρα, για τα Χανιά, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
  • Το Nostos Restaurant Bar στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, αναζητά Βοηθό Μάγειρα, για την σεζόν του 2018.
Απαιτούμενα προσόντα
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
  • Απόφοιτος/η Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων/Μαγειρικής.
  • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
  • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
  • Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων (ΗΑCCP).
Σημειώσεις
  • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
  • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία και χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο