Θέση Εργασίας

Βοηθός Λογιστή

Dorita Roumelioti & Associates - Tax Services

Το Λογιστικό γραφείο Dorita Roumelioti & Associates προσλαμβάνει Βοηθό Λογιστή, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Το Λογιστικό γραφείο Dorita Roumelioti & Associates στο Μαρούσι, αναζητάει Βοηθό Λογιστή.
Αρμοδιότητες
 • Καταχωρήσεις απλογραφικών βιβλίων.
 • Σύνταξη και αποστολή δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Εξωτερικές εργασίες σε ΔΟΥ, ΙΚΑ κλπ.
 • Φορολογικές δηλώσεις.
 • Αρχειοθέτηση.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση
 • Προϋπηρεσία σε βιβλία Β' κατηγορίας.
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Epsilon net.
 • Οργανωτικό πνεύμα, ευελιξία, ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία.
Σημειώσεις
 • H εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
 • Βιογραφικά που θα είναι με ελλιπή στοιχεία δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της επιλογής.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο