Θέσεις εργασίας για Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες

Τοποθεσία

Λήξη

  • Μοντέρ

    Η THEASIS προσλαμβάνει Μοντέρ (επεξεργασίας βίντεο – σκηνοθεσία), για την Αθήνα, Ελλάδα.

    THEASIS
  • Έκλεισε